DESEÑO DE SISTEMAS

Pezas modulares sinxelas.  Xogo de construcción infantil, realizado en madeira.