EMTB – THE SPARK

Neste proxecto levamos a cabo o deseño dun cadro para unha bicicleta EMTB (Electric Mountain Bike) de tal xeito
que integremos dentro do deseño a batería e o motor. Xunto este elemento, debemos deseñar tamén as vainas traseiras
e o manillar. O resto do deseño complétanse con elementos de libraría, dos cales debemos coñecer o seu funcionamento
para poder tomar as decisións adecuadas e integralos dentro do deseño.

Na segunda parte do proxecto desenrolamos unha interface que interactúa entre o usuario e o motor da bicicleta. Centrarémonos no aspecto exterior, pero debemos ter en conta as funcións que vai a desenrolar, o medio onde vai estar
e o usuario para quen vai destinado. Como engadido, traballamos nunha imaxe gráfica que dote de unidade ao conxunto de elementos.