DESEÑO DE SISTEMAS

Neste proxecto estudamos cómo interactúan as distintas pezas dun sistema á hora de incorporar elementos de unión (internos ou externos) que as conectan entre sí.Deste xeito, creamos un sistema que incorpora elementos de unión, escollendo entre sistemas de acople/encaixe, ensamblaxe ou enlace/conectores, recollidos no esquema de “Sistemas de relación”. Podemos partir dos módulos realizados no exercicio anterior ou ben crear un novo sistema dende 0, tendo liberdade para escoller o material.

A continuación realizamos unha montaxe tridimensional para ver a capacidade de construcción do sistema, e redactamos unhas instruccións de montaxe.